Stranica se učitava...

MOGUĆNOSTI PAMETNOG STANA

Pametan stan je mnogo više
od daljinskog upravljanja !

Opisati sistem pametnog stana kao sistem daljinskog upravljanja isto je kao opisati automobil točkom. Sistemi pametnog stana ili pametne kuće već dugo godina samo su centralna tačka Vaših kućnih uređaja. Sistem pametnog stana ili pametneće dobija pun smisao povezivanjem svih kontrolisanih uređaja u jedan sistem, čime se omogućava njihova međusobna interakcija.
Veoma lako smo se navikli na razne senzore u automobilima, od senzora za parkiranje do senzora svetla i kiše. Upotrebom elektronike u domovima kao i u automobilima olakšavamo neke ponavljajuće radnje, ili dozvoljavamo kući da umesto nas "misli" i reaguje, čak i kada nismo kući. Veoma je jednostavno da svoj pametan stan "naučite" da spusti roletne ako počinje kiša a niste u kući, ili isključi sva svetla pritiskom na jedan taster.

Kontrola rasvete

Sistem pametnog stana može upravljati rasvetom u Vašem domu klasičnim uključenjem/isključenjem svetiljki, podešavanjem intenziteta svetla (dimovanje), kao i kreiranje scena ili grupa svetla.

Osim uštede energije, upravljanje svetlom obezbeđuje konfor na potpuno novom nivou. Isključite sva svetla kada odlazite na spavanje, ili upravljajte spoljnom rasvetom u odnosu na vreme izlaska i zalaska sunca.

Upravljanje roletnama

Verovatno jedna od najkorisnijih funckija u sistemu pametnog stana. Upravljanje roletnama ili žaluzinama ima benefite na više različitih nivoa: povećava sigurnost Vašg stana, omogućava uštedu energije i svakako povećava konfor.

Podešavanjem sistema Vaše roletne mogu se automatski otvoriti i pustiti toplotu tokom dana u zimskim mesecima, ili zatvoriti tokom letljih meseci i sprečiti grejanje prostora. Takođe, jednostavnim pritiskom na taster u aplikaciji za mobilni telefon možete upravljati svim roletnama u Vašem stanu, bez razlike gde se nalazite.

Kontrola grejanja i hlađenja

Naš sistem pametnog stana omogućava precizno upravljanje temperaturama u Vašem domu, kako na nivou kompletnog objketa, tako i u svakoj pojedinačnoj prostoriji. Prateži zadate parametre kao što su doba dana, zadata temperatura i prisustvo korisnika u objektu, sistem vrši preciznu regulaciju temperature shodno zahtevima stanara.

Bez razlike da li se radi o radijatorima, fan coil uređaija, podnom ili zidnom sistemu grejanja/hlađenja ili klasičnom klima uređaju, sistem nudi rešenje za jednostavno upravljanje.

GPS Lokacija

Opcija geolociranja korisnika koristi poziciju Vašeg mobilnog telefona, i na osnovu te pozicije pokreće zadate funkcije sistema. Funkciju je moguće podesiti tako da kada stanar napusti stan ili kuću na udaljevost veću do nekoliko stotina metara kuća pokrene štedljivi režim rada, smanji zadatu temperaturu, spusti roletne i isključi svetla.

Moguće je koristiti praktično neograničen broj lokacija koje će sistem prepoznavati, pa tako možete pokrenuti neku funkciju u kući kada stignete na posao, ili krenete sa posla.

Integracija interfona

Poželite dobrodošlicu svojim gostima na potpuno novi način. Jednostavan način integracije ABB Welcome interfonskog sistema u sistem Vašeg pametnog doma odvija se putem centralnog ekrana osetljivog na dodir. Time Vaš ekran za upravljanje sistemom pametnog stana ili kuće postaje centralni upravljački ekran. Nn samom ekranu moguće je podesiti i "Scenu dobrodošlice" koja se pokreće kada Vaši posetioci ulaze u Vaš stan ili kuću.

ABB Welcome interfonski sistem omogućava da sve pozive ass interfona prosledite na jedan ili više mobilnih telefona. Pratkično, ukoliko se niko ne javi u kući, interfon će proslediti poziv na Vaš mobilni telefon, i omogućiti Vam audio i video komunikaciju sa osobom koja poziva.

Meteorološka stanica

Meteorološka stanica kao deo sistema prati spoljnu temperaturu, brzinu vetra, količinu osvetljaja i padavine. U zavisnosti od različitiš meteoroloških uslova koje detektuje, meteo stanica šalje komandu sistemu da izvrši neku od povezanih funckija.

Ukoliko meteorološka stanica detektuje prisustvo padavina, može spustiti roletne da bi zaštitila stan od padavina, ili može uključiti grejanje u stanu ukliko je spoljna temperatura ispod zadate tepmerature. Takođe, sve infomracije o trenutnom meteorološkom stanju možete pratiti na svom mobilnom telefonu.

Upravljanje glasom

.

.

Meteorološka stanica2

.

.

Simulacija prisustva

Simulacija prisustva je funkcija koja na nedeljnom nivou pokreće određene funkcije sistema, i time stvara privid da se u objektu neko nalazi. Praktično, funkcije se mogu ponavljati bez razlike da li se u objektu neko nalazi ili ne.

Ovu funckiju moguće je pokrenuti iz kuće, kao i sa mobilnog telefona korisnika ili potpuno automatski. Bez razlike da li ste u kući, ili na odmoru stotinama kilometara daleko jednim tasterom pokrenite sekvencu koja stvara privid prisustva stanara.