Stranica se učitava...

MOGUĆNOSTI PAMETNOG STANA

Pametan stan je mnogo više
od daljinskog upravljanja !

Najbitnija mogućnost sistema pametnog stana je prilagođavanje. Sistem se mora prilagoditi korisniku i njegovom tehničkom znanju, njegovim potrebana i mogućnostima samog sistema. Podrazumeva se da sistem mogu koristiti svi bez razlike da li sistem upravljaju putem tastera, aplikacije, putem glasovih komandi ili na neki drugi način.
Opisati sistem pametnog stana kao sistem daljinskog upravljanja isto je kao opisati automobil točkom. Sistemi pametnog stana ili pametne kuće već dugo godina samo su centralna tačka za povezivanje svih Vaših kućnih uređaja. Sistem pametnog stana ili pametne kuće dobija pun smisao povezivanjem svih kontrolisanih uređaja u jedan sistem, čime se omogućava njihova međusobna interakcija.
Veoma lako smo se navikli na razne senzore u automobilima, od senzora za parkiranje do senzora svetla i kiše. Upotrebom elektronike u domovima kao i u automobilima olakšavamo neke ponavljajuće radnje, ili dozvoljavamo kući da umesto nas "misli" i reaguje, čak i kada nismo kući. Veoma je jednostavno da svoj pametan stan "naučite" da spusti roletne ukoliko počinje kiša a VI ste van kuće, ili isključi sva svetla pritiskom na jedan taster.

Kontrola rasvete

Sistem pametnog stana može upravljati rasvetom u Vašem domu klasičnim uključenjem/isključenjem svetiljki, podešavanjem intenziteta svetla (dimovanje), kao i kreiranje scena ili grupa svetla. Takođe, moguće je upravljati i svetiljkama koje se kontrolišu putem DALI protokola.

Osim uštede energije, upravljanje svetlom obezbeđuje komfor na potpuno novom nivou. Isključite sva svetla kada odlazite na spavanje, ili upravljajte spoljnom rasvetom u odnosu na vreme izlaska i zalaska sunca, ili kreirajte scene koje će prilagoditi sveto u Vašem domu Vašem raspoloženju.

Upravljanje roletnama

Verovatno jedna od najkorisnijih funckija u sistemu pametnog stana. Upravljanje roletnama ili žaluzinama ima benefite na više različitih nivoa: povećava sigurnost Vašeg stana, omogućava uštedu energije i svakako povećava konfor.

Podešavanjem sistema Vaše roletne mogu se automatski otvoriti i pustiti toplotu tokom dana u zimskim mesecima, ili zatvoriti tokom letljih meseci i sprečiti grejanje prostora. Takođe, jednostavnim pritiskom na taster u aplikaciji za mobilni telefon možete upravljati svim roletnama u Vašem stanu, bez razlike gde se nalazite.

upravljanje roletnama

Kontrola grejanja i hlađenja

Naš sistem pametnog stana omogućava precizno upravljanje temperaturama u Vašem domu, kako na nivou kompletnog objketa, tako i u svakoj pojedinačnoj prostoriji. Prateži zadate parametre kao što su doba dana, zadata temperatura i prisustvo korisnika u objektu, sistem vrši preciznu regulaciju temperature shodno zahtevima stanara.

Bez razlike da li se radi o radijatorima, fan coil uređaija, podnom ili zidnom sistemu grejanja/hlađenja ili klasičnom klima uređaju, sistem nudi rešenje za jednostavno upravljanje.

GPS Lokacija

Opcija geolociranja korisnika koristi poziciju Vašeg mobilnog telefona, i na osnovu te pozicije pokreće zadate funkcije sistema. Funkciju je moguće podesiti tako da kada stanar napusti stan ili kuću na udaljevost veću do nekoliko stotina metara kuća pokrene štedljivi režim rada, smanji zadatu temperaturu, spusti roletne i isključi svetla.

Moguće je koristiti praktično neograničen broj lokacija koje će sistem prepoznavati, pa tako možete pokrenuti neku funkciju u kući kada stignete na posao, ili krenete sa posla.

geo lociranje korisnika

Integracija interfona

Poželite dobrodošlicu svojim gostima na potpuno novi način. Jednostavan način integracije ABB Welcome interfonskog sistema u sistem Vašeg pametnog doma odvija se putem centralnog ekrana osetljivog na dodir. Time Vaš ekran za upravljanje sistemom pametnog stana ili kuće postaje centralni upravljački ekran. Nn samom ekranu moguće je podesiti i "Scenu dobrodošlice" koja se pokreće kada Vaši posetioci ulaze u Vaš stan ili kuću.

ABB Welcome interfonski sistem omogućava da sve pozive ass interfona prosledite na jedan ili više mobilnih telefona. Pratkično, ukoliko se niko ne javi u kući, interfon će proslediti poziv na Vaš mobilni telefon, i omogućiti Vam audio i video komunikaciju sa osobom koja poziva.

Meteorološka stanica

Meteorološka stanica kao deo sistema prati spoljnu temperaturu, brzinu vetra, količinu osvetljaja i padavine. U zavisnosti od različitih meteoroloških uslova koje detektuje, meteo stanica šalje komandu sistemu da izvrši neku od povezanih funckija.

Kada meteorološka stanica detektuje prisustvo padavina, može spustiti roletne da bi zaštitila stan od padavina, ili može uključiti grejanje u stanu ukoliko je spoljna temperatura ispod zadate tepmerature. Takođe, sve informacije o trenutnom meteorološkom stanju možete pratiti na svom mobilnom telefonu.

meteorološka stanica

Upravljanje glasom

ABB free@home sistem omogućava povezivanje "glasovnih pomoćnika" (voice assistant) čime se proširuje za mogućnost upravljanja glasovnim komandama.

U nekoliko koraka povežite svoj ABB free@home sistem sa Amazon Alexa ili Google Home assistant uređajem, i pokrećite scene ili komande Vašim glasom.

Logičke funkcije

Svaki ABB free@home sistem koji isporučimo poseduje u sebi logički modul koji se veoma jednostavno podešava. Ovaj modul omogućava povezivanje uslova sa komandom u nekoliko klikova.

Primera radi, možete zadati Vašem sistemu pametnog stana da spusti roletne kada pada kiša, ili da Vam pošalje notifikaciju ako ste odsutni od kuće, a neko uključi svetlo.

logičke funkcije

Simulacija prisustva

Simulacija prisustva je funkcija koja automatski pokreće određene funkcije sistema, i time stvara privid da se u objektu neko nalazi. Praktično, funkcije se mogu ponavljati bez razlike da li se u objektu neko nalazi ili ne.

Funckiju moguće je pokrenuti iz kuće, kao i sa mobilnog telefona korisnika ili potpuno automatski. Bez razlike da li ste u kući, ili na odmoru stotinama kilometara daleko jednim tasterom pokrenite sekvencu koja stvara privid prisustva stanara.

Povezivanje kućnih uređaja

free@home sistem ima mogućnost povezavanja uređaja bele tehnike vodećih brendova u sistem, i njihovo korištenje u sistemu. Na ovaj način je omogućeno da te uređaje povežete u scene kao i da njima upravljate sa tastera ili ekrana osetljivog na dodir.

Povezani uređaji kao na primer aparati za kafu, mašine za pranje veša, frižideri i rerne povezuju se sa sistemom i pojavljuju kao uređaj u Vašoj apliakciji za upravljanje pametnim stanom. Kontrola rada uređaja, provera statusa ili alarmiranje o određenom događaju neke su od funckija koje na ovaj način omogućene.

kućni uređaji