Geofancing

Upravljanje putem lokacije jednog ili više korisnika

Geofencing funkcija omogućava korisniku free@home sistema da pokrene akciju, odnosno omogućava sistemu da izvrši neku komandu bazirano na geografskoj lokaciji korisnika, ili tačnije rečeno mobilnog uređaja koji korisnik upotrebljava za interakciju sa sistemom.

Praktično, potrebno je definisati zamišljenu "ogradu" oko Vašeg stana ili kuće, i definisati akciju koja se dešava kada izađete iz tog prostora, ili drugu akciju kada ulazite u taj prostor.

Na primer, kada odlazite od kuće, i udaljite se 500 metara od kuće, sistem može da isključi sva svetla u Vašoj kući. Takođe, kada se vraćate kući, sistem može da uključi svetlo dobrodošlice ili otvori garažna vrata.

Sistem nema ograničenje u broju "ograda" koje možete definisati, pa je moguće definisati različite vrednosti kada odlazite od kuće, ili se vraćate kući.

Ukoliko postoji više korisnika, sistem ih prepoznaje odvojeno pa moze da razlikuje da je Korisnik1 unutar zamišljene ograde, a Korisnik2 vam te ograde, i bazirano na toj informaciji da izvrši određenu radnju.

Upotreba ove funkcije omogućena je samo pretplatnicima my-ABB LivingSpace usluge.

imate pitanje, predlog ili zamerku ?

Ako želite da saznate više o našim proizvodima i uslugama,
jednostavno popunite obrazac sa informacijama klikom na dugme
i pošaljite svoje pitanje ili zahtev.

Kontaktirajte nas